Her finder du referat fra generalforsamlingen og formandens beretning.

Referat fra generalforsamling på Strandvænget 2017 Beretning 2016

Til ejere af sommerhuse på Strandvænget i Bork

 

Se vedhæftede fra Ringkøbing-Skjern Kommune.

 

undersoegelse-af-skelbroende-i-bork-sommerhusomraade-brev-til-grundejerne_docx-1

 

Venligst vær behjælpelig med at tjekke om dækslet på din skel-brønd ligger over jorden og er hel, samt opmærke det.

 

Dette alt sammen for at sikre, at vandet i fjorden igen kan blive rent.

 

Mvh.

 

På bestyrelsens vegne

Tove Kjeldsen (sekretær)

 

broindvielse 16 april 2016

Hej Ole Kamp
Vi har adskillige medlemmer i grundejerforeningen, Strandvænget, som undrer sig over, at der nu igen kommer et dekret fra kommunen om, at vi skal lave om på placering af affaldsbeholdere.
Tidligere skulle affaldsbeholdrene stå max. 5 meter fra skel og nu skal de flyttes til skel eller der skal anlægges flisegang. Jeg har forespurgt hos Susanne Larsen, som har stået for det udsendte dekret, om grunden til de nye ændringer, så jeg kan forklare grundejerne i vores forening meningen. Jeg har ikke kunnet få nogen grund af hende, og håber du kan give mig den.
Så vidt jeg kan se i lovgivningen findes de ikke noget som kan begrunde de ny regler, så det kan ikke undre, at nogle medlemmer, ser dekretet som en måde at indføre en molok ordning på. Denne ordning blev på det kraftigste afvist på ret stort borgermøde for nogle få år siden.
Dekretet har udløst megen frustration og vrede hos masser af grundejere. Samtidig har det medført en dyb mistillid til kommunen fordi baggrunden for dekretet virker uigennemtænkt og uden respekt for de grundejere, som bliver berørt af ændringerne. Blandt andet står der i brevet, at vi får frist til d. 17/11; i næste sætning understreges det, at hvis ikke forholdene er bragt i orden d. 15/11 vil vi blive udsat for at vor dagsrenovation ikke bliver afhentet. Brevet bærer tydeligt præg af, at det ikke er læst korrektur og har en meget formynderisk tone.
Susanne Larsen har givet begrundelse i at de gamle regler var fra før kommunesammenlægningen, hvilket ikke er korrekt! Og at det nu er begrundet i Arbejdstilsynets nye bekendtgørelse vedr. Arbejdsmiljøloven, men har ikke kunnet give oplysninger om, hvor det står. Ved selvopslag på Arbejdstilsynets hjemmeside ser det ikke ud som om der er ændret i lovgrundlaget siden 2009. Så hvad er mon så begrundelsen? Så vidt vi har fået oplyst er det heller ikke et nyt krav fra renovationsfirmaet.
Med venlig hilsen
Gunnar Kondrup
Grundejerforeningen Strandvænget, Bork havn

Strandvænget 6.9.14 (2)

10062013123 10062013124